SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Tekstil sektörü, küresel ekonomide yadsınamaz bir potansiyele sahip olmasına rağmen olumsuz çevresel ve sosyal etkileri ile tanınıyor. Su sistemleri üzerinde yarattığı baskı ve tehlikeli kimyasalların kullanımı nedeniyle insan sağlığı üzerinde oluşturduğu riskler söz konusu etkilerden bazıları. Bu olumsuz etkilerin bilincinde olan, çevreyi ve insanları koruma sorumluluğunu üstlenen FG Group, iş yapma biçimini geleneksel yöntemlere alternatif süreçler geliştirerek şekillendiriyor.

FG Group, sektörün çevresel ve sosyal sorunlarına yönelik çözümlerin ancak farklı paydaşlar ile yapılacak işbirlikleri ile katlanarak artacağına inanan bir sürdürülebilirlik politikası benimsiyor. İş kararlarını alırken çevresel ve sosyal yönetimi dikkate alıyor ve tüm iş ortaklarını sahip oldukları iş modellerinde var olan ya da var olabilecek riskleri göz önünde bulundurmaya teşvik ediyor. Bu doğrultuda şirket, iş ortaklarının karşılaması gereken çevresel ve sosyal kriterlerin belirlendiği Yönetim Kurulu onaylı bir Çevresel ve Sosyal Davranış Kuralları’na sahip.