DEĞERLER

ADALET

 • FG Group dünyasının temeli adalettir.
 • Adalet vicdandan beslenir.
 • Herkes eşit ve hakkaniyetlidir
 • Adil olmayan güç eksiktir.

CESARET

 • FG Group çalışanları çevik ve atiktir.
 • Yenilikçidir, değişimden çekinmez.
 • Korkusuzca mücadele etmeyi bilir.
 • Cesaret gelişimin teminidir.

GÜVEN

 • FG Group dünyası için güven, sosyal sermayedir.
 • Güven duygusu, birlik ve eşitlikten beslenir.
 • Karşılıklı güven, dayanışmayı beraberinde getirir.

BİRLİK

 • Bir FG Group çalışanı yalnız değildir.
 • Büyük ve köklü bir ailenin üyesidir.
 • Her başarı müşterektir.
 • Engellerin üzerinden birlikte gelinir.

SAYGI

 • FG Group dünyasında saygı, ekip çalışmasının anahtarıdır.
 • Nezaketsiz iletişim biçimi kabul edilmez.
 • Emek her şeyden üstündür.
 • Verilen her emek saygı görür.

TUTKU

 • FG Group dünyasında en büyük motivasyon kaynağı tutkudur.
 • Daha iyiye ulaşmak için tutkuyla hareket edilir.
 • Bu tutku heyecandan beslenir.
 • Nihayetinde gelen başarı kaçınılmazdır.